Yangko Dance

Synopsis:

The story embarks from the famous cultural heritage “Yangko” from Yantai’s Haiyang in the 1930s when beggar Sea Cat returns in search of his relative which resulted in a series of family affairs and soul-stirring anti-Japanese war stories.

Details:

Genre: Legend, War

Director: Guo Jing Yu, Bo Shan

Executive Producer: Li Ming, Chen Hai Tao, Niu Ya Sheng,

Li Xiang, Guo Yan, Zhang Yu Xin, Wang Gui Jun, Jin Lin

Producer: Guo Jing Yu, Xia Ren Sheng, Wang Qian

Main Cast: Yang Zhi Gang, Yang Zi, Wang Kui Rong,

Liu Qian Han

Drama Scenes: