Brave Heart

Synopsis:

After gravely offending public security commander Zhao Jinhu, Huo Xiaolin goes on the run. In retaliation, Zhao Jinhu follows Huo Xiaolin and, disguised as a bandit, kills Huo Xiaolin’s entire family.

 

Devastated, Huo Xiaolin decides to learn martial arts to prepare himself to confront Zhao Jinhu. Huo Xiaolin is done running, and is now out for blood.

Details:

Genre: Period Legendary Drama

Scriptwriter: Guo Jing Yu, Zhou Lin, Zhao Zheng

Chief Directors: Guo Jing Yu, Bai Shan

Main Cast: Yang Zhi Gang, Yu Yi, Zhang Shao Hua,

Du Ruo Xi

Drama Scenes: