Brave Heart

Synopsis:

After offending the public security commander, Zhao Jinhu, Huo Xiaolin goes on the run. In retaliation, Zhao Jinhu follows Huo Xiaolin, disguises as a bandit, and kills Huo Xiaolin’s entire family.

 

Devastated, Huo Xiaolin decides to learn martial arts to prepare himself for a confrontation with Zhao Jinhu. Huo Xiaolin is done running and he is now out and ready for some bloodshed…

Details:

Genre: Period / Legend

Directors: Guo Jing Yu, Bai Shan

Scriptwriters: Guo Jing Yu, Zhou Lin, Zhao Zheng

Main Cast: Yang Zhi Gang, Yu Yi, Zhang Shao Hua,

       Du Ruo Xi

Production Gallery: